Pozvati za cene

FILTERI ULJA

Zanimljivo je da prvi automobili nisu imali baš nikakve uljne filtere. Uz ovo, ulja su bila jako slabog kvaliteta i trebalo ih je menjati jako često. Prvi uljni filteri pojavili su se tek 1923. godine, a izumeli su ih Amerikanci Ernest Sweetland i George H. Greenhalgh. Bili su veoma jednostavni i sastojali su se od malenog sita pričvršćenog na uljnoj pumpi. Nazvani su ‘purolator’ od reči ‘pure oil later’ (čisto ulje kasnije). Tada se ulje najčešće pumpicom slalo direktno na delove motora koje je trebalo zaštiti i podmazati, a samo je maleni deo ulja prolazio kroz filter pa je zapravo veći deo ulja još uvek bio nefiltriran. Ipak, i na ovaj način uvidelo se da se smanjuju troškovi održavanja vozila.

Uljni filter najbolje je promeniti svaki put kada se menja ulje u automobilu. Svaki tip i marka automobila ima propisano nakon koliko hiljada pređenih kilometara je potrebno promeniti ulje. Takođe, sve zavisi i o tome koja se vrsta ulja koriste. Kod novijih automobila neretko se koriste veoma skupa ulja koja dodatno štite motor, a takođe mogu se menjati i kod većeg pređenog broja kilometara.

Današnji filteri za ulje izrađuju se uglavnom od metalne vune, papira i žičane tkanine, a to je zapravo nerđajući čelik. Papirni deo filtera izrađuje se od papirnog runa i koje je odlično za sasvim fina filtriranja. Ovaj deo filtera se ne može prati već se mora baciti. Kada govorimo o metalnoj vuni to je runo napravljeno o metalnih vlakana. Ovaj deo uljnog filtra vrši dubinsko filtriranje, veoma je otporan na visoke temperature, veoma je čvrst i podnosi visok pad pritiska u sistemu.

Kada se izmeri značajan pad pritiska uljana uljnom filteru, znak je da je on zaprljan. Primjera radi, na čistom filteru pad pritiska ulja je oko 0,1 bar, dok je na zaprljanom nekoliko puta veći.

Postoje četiri vrste filtera ulja. To su pod pritiskom , usisni, povratni i filtar za odzračivanje.

Pod pritiskom filteri moraju biti robusni jer su najčešće izloženi maksimalnoj količini pritiska. Ugrađuju se ispred uređaja za regulaciju i upravljanje kako bi se zaštitili.

Usisni filter stavlja se unutar hidrauličke pumpe. Ovde se radi o veoma velikoj finoći filtriranja, međutim do ove vrste filtra jako se teško dolazi pa ga je i teško održavati.

Povratni filtri obično se stavljaju ispred rezervoara, lako ih se održava jer su veoma pristupačni.

Filter za odzračivanje se stavlja u sam rezervoar ulja i pročišćava ulje koje ulazi u sistem.

Iako se u novije doba kaže kako se ulje, a samim time i filter trebaju promeniti svakih 30,000 kilometara, praksa je pokazala da je to ipak bolje učiniti svakih 15,000 kilometara jer je tako motor čišći i manje se troši. Takođe, ulje se pri radnoj temperaturi automobila od 80 do 90 stepeni menja, a s unutrašnjim sagorevanjem stvara se štetni talog.

Zbog svega ovog bolje je menjati ulje i uljni filter svakih 15,000 pređenih kilometara ili, u slučaju da se vozilo slabo koristi, svakih godinu dana.

Zakaži poziv

Fill out this field
Fill out this field

Ostali proizvodi

KLIPOVI

Pozvati za cene

KARIKE

Pozvati za cene