Pozvati za cene

KLIPOVI

Zadatak klipa je da obezbedi zatvaranje klipa sa jedne strane i da prenese pritisak na klipnjaču. Klip tako prenosi toplotu na zidove cilindra. 
Klipovi se mogu izraditi od legura aluminujuma, a i od livenog gvožđa Po pravilu, klipovi se izrađuju livenjem polsle čega se obrađuju na posebne dimenzije. Završna obrada temena klipa zavisi od principa rada motora. Na osnovu podataka može se zaključiti da se za motore većih snaga koriste klipovi od livenog gvožđa a za motore manjih snaga klipovi od legura aluminijuma.

Klip je posredstvom klipnjače u vezi sa kolenastim vratilom. Neposredno ispred temena klipa, po njegovom obimu nalaze se kanali u kojima se nalaze klipni prstenovi. Klip je mehanički i toplotno veoma opterećen, jer za vreme širenja prenosi silu pritiska i toplote. Kod dvotaktnih motora, pored toga što se klipom i klipnim prstenovima vrši zaptivanje cilindra, istovremeno se vrši i razvođenje radne smeše, odnosno sagorelih gasova.

Funkcija klipnih prstenova je veoma bitna za rad motora. 
Postoje dve vrste klipnih prstenova: 
• kompresioni 
• mazajući

Kompresioni prstenovi se nalaze bliže temenu klipa i njihov zadatak je da obezbede zaptivanje između klipa i cilindra, da gasovi ne bi dospeli iz prostora za sagorevanje u kućište motora. 
Mazajući klipni prstenovi treba da obezbede podmazivanje između klipa i cilindra. Najčešće imaju proreze po obimu kroz koje se ulje vraća u kućište motora kroz otvor na klipu. 
Klipni prstenovi se izrađu od specijalnog livenog gvožđa. Materijal od koga se izrađuju treba da poseduje osobine koje ne smeju da dozvole brzo habanje klipnih prstenova. Takođe treba da obezbedi elastičnost klipnih prstenova radi boljeg naleganja na zidove cilindra, a time i boljeg zaptivanja između klipa i cilindra. Klipni prstenovi moraju imati odgovarajući zazor u kanalima, kako aksijalni tako i radijalni. 

Zakaži poziv

Fill out this field
Fill out this field

Ostali proizvodi

KARIKE

Pozvati za cene

HILZNE

Pozvati za cene